verslag van het Autismecafé 19 november 2015 WMO EN DE JEUGDWET

verslag van 19 november 2015
WMO EN DE JEUGDWET

Gast: Lian Smaal en Ingrid Reus
Gespreksleiding: Mariska Krab

Een verslag in een geheel nieuwe stijl! Vanaf nu maken we gebruik van deze weg om ons nieuws te verspreiden. Het is voor mij (Irma) de eerste keer, dus excuses als het hier en daar niet helemaal soepeltjes verloopt!
Deze avond ging over de vraag hoe het nu gaat, nu de nieuwe jeugdwet en de WMO in gebruik zijn genomen en daarvoor hadden we de volgende gasten uitgenodigd:
Lian Smaal en Ingrid Reus, zij zijn beide beleidsmedewerkers van de SED = Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Lian had ook de wethouder van zorg en onderwijs Henk Flierman uitgenodigd, en ook hij was erbij!
Henk gaf aan het begin van de avond aan dat hij niet kwam om iets in te brengen, maar vooral om “iets te halen”. Hij wilde input vanuit de zaal om mee aan de slag te kunnen.
Mariska opende de avond met een schematisch overzicht van hoe het nu in zijn werk gaat. Mail even naar het autismecafé als jullie interesse hebben in deze presentatie, dan stuur ik hem naar je toe! Na dat theoretische stukje was het tijd voor de input vanuit de zaal.
De input betrof vooral hoe de keukentafelgesprekken zijn verlopen en hoe de ouders die gesprekken hebben ervaren. De ene ouder vond het heel fijn, persoonlijk en prettig, zoveel beter dan hokjes afvinken op een formulier. En niet uitgaan van alles wat er niet mogelijk is, maar juist van wat er wèl mogelijk is.
Een andere ouder gaf juist weer aan dat het veel stress gaf om zo’n gesprek aan te gaan, en dingen die al bekend waren bij andere instanties nu allemaal weer overnieuw te moeten vertellen.
Ook werd aangegeven door een ouder dat zij een ervaringsdeskundige mist in de mensen die betrokken zijn bij het gesprek. Zij kreeg voorstellen aangeboden die niet aansloten bij haar vraag. Als er een ervaringsdeskundige bij zou zitten zouden deze voorstellen niet eens benoemd zijn.
Weer een andere ouder gaf aan dat de hulp die zij nu krijgen in 2016 stopt omdat hun psycholoog geen contract/overeenkomst met de gemeente Drechterland heeft kunnen krijgen (dit omdat zij te weinig cliënten in die gemeente heeft om de papierwinkel op te laten wegen tegen de tijd die daadwerkelijk aan hulp geboden wordt).
Op dit alles werd praktisch en oplossingsgericht gereageerd door Lian en Ingrid. Er werd ons duidelijk dat er veel mogelijk is, als je maar goed kunt aangeven wat het probleem is en wat je nodig hebt. Dat als je je ergens niet in kunt vinden dit aan kunt geven en dat er iets mee gedaan wordt. Dat je, als je een keukentafelgesprek krijgt, er zoveel mogelijk mensen die bij jouw gezin betrokken zijn moet en mag bijhalen. En dat er is geprobeerd vanuit de gemeente om goed geschoolde mensen aan de keukentafelgesprekken te laten plaatsnemen. Zodat er zoveel mogelijk kennis en kunde is van zoveel mogelijk problematiek.

Ook was een transitiecoach vanuit de Praktijkschool. Hij gaf aan erg benieuwd te zijn naar wat de gemeente kan en gaat betekenen voor jongeren van 18+ met een beperking. Op dit moment is er voor deze groep nog niet zoveel concreets beschikbaar. Doordat er een kleine groep gasten was kreeg deze coach goed de mogelijkheid om duidelijk te maken wat hij bedoelde en heeft hij een afspraak kunnen regelen met de wethouder om hier verder over te praten.

Wat ook heel leuk was, was dat de gemeente heel nieuwsgierig is naar wat voor zorg ouders nu al krijgen. Zij hebben nog lang niet alles in kaart kunnen brengen. Wel is duidelijk dat de zorg die nu ingekocht wordt veel kost. De gemeente stelt voor dat wij, als ouders, onze koppen bij elkaar steken en samen aan de gemeente gaan presenteren waar we nu gebruik van maken.
Onze gasten Lian en Ingrid gaven hierbij voorbeelden van initiatieven van ouders die voor elkaar oppassen en hier hun PGB voor gebruiken. Ook was er een voorbeeld van “proefjestuinen”, een initiatief waar veel kinderen met autisme wat aan hebben en waar de gemeente eenmalig een subsidie voor heeft verstrekt. Of nog mooier, dat we een plan voorleggen, van iets wat nog niet bestaat, maar wat we wel graag zouden willen. Bijvoorbeeld een logeerhuis om de hoek, ipv een logeerhuis wat op anderhalf uur rijden gevestigd is.
Wij, als autismecafé, willen onze ouders in die gelegenheid stellen. Kom een keer brainstormen, kom vertellen waar je heel tevreden over bent, met wie je heel blij bent, wat je graag zou willen. Wie weet kan je net die ouder helpen die het nog niet gevonden heeft, of misschien kunnen jullie samen een nieuw initiatief opstarten met financiële ondersteuning van de gemeente!
Graag willen we weten of jullie interesse hebben in zo een bijeenkomst, dan gaan we ons best doen een locatie te vinden waar jullie het vorm kunnen geven. Laat het voor eind januari aan ons weten! Dan kunnen we ermee aan de slag. Mail naar stedebroec@autismecafe.nl

Dan heb ik ten slotte als toetje nog een mooie link van stichting Ovaal:
http://www.ouderspratenmee.nl/
Op deze site staan mooie interviews, achtergrondverhalen van ouders zoals wij en dan vooral over de transitie in de zorg die heeft plaatsgevonden afgelopen jaar.
We hopen jullie allemaal weer te zien op ons volgende café, 18 februari 2016
http://www.autismecafe.nl/stedebroec/?event_id1=65

Vriendelijke groet,
Irma Jonker
Ouderteam autismecafé Stede Broec.


MEER INFORMATIE
Bij vragen kunt u via stedebroec@autismecafe.nl contact opnemen met Irma Jonker, de contactpersoon van Autismecafé Stede Broec.

 
LOCATIE
VEREENIGINGSGEBOUW
Hoofdstraat 206
1611 AM  BOVENKARSPEL


Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig.
Toegang gratis, vooraf aanmelden niet nodig!


Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, VOOR EN DOOR OUDERS van kinderen met autisme.