Werk & Dagbesteding West Friesland.


Er is een nieuwe naam voor de werkplekken van Esdegé-Reigersdaal in West-Friesland, namelijk:
Werk & Dagbesteding West Friesland.
Niet alleen de naam is veranderd, maar er hebben ook op de werkvloer veel veranderingen plaatsgevonden.
W&DWF biedt vanaf heden op meerdere plaatsen dagbesteding.
Naast de bekende werkplekken in Hoorn (o.a. de Rode luifel, de houtafdeling, Betsy Perk, fietsenmakerij, ‘t Freem, Lindendael) zijn er nu ook werkplekken in Bovenkarspel en Enkhuizen.
In Enkhuizen is naast de belevingsgerichte groep en de winkel (pand 5), ook een bakkerij, een fietsenmakerij gestart.
In Bovenkarspel draait ook al weer bijna een heel jaar het activiteitencentrum “Het Gilde”. Hier zit een industrieafdeling, beleefgroep (uniek), dienstengroep en een keramiekgroep. Bij het plaatsen van cliënten op werkplekken, wordt er gekeken naar de woonplaats van de betreffende persoon.
Er wordt een werkplek nabij de woning gezocht. Hierdoor voorkom je lange reistijd en worden er reiskosten bespaard.

Wat nou... stagebegeleiding

Intensievere samenwerking Leekerweide en WerkSaam Westfriesland.


Leekerweide en WerkSaam Westfriesland hebben dinsdag 24 november de intentie tot een nauwere samenwerking bekrachtigd met een convenant. Dit convenant is opgesteld om samen verder te bouwen aan een sociaal maatschappelijk Westfriesland. De twee bedrijven gaan een aantal van elkaars cliënten begeleiden en kennis met elkaar delen. Het doel is de afstand die cliënten tot de arbeidsmarkt hebben te verkleinen en ze, indien mogelijk, te begeleiden naar een betaalde baan.

Marjolijn Dölle, algemeen directeur van WerkSaam Westfriesland: “WerkSaam bekijkt voor cliënten van Leekerweide, die door ontwikkeling toe zijn aan een volgende stap richting werk op de reguliere arbeidsmarkt welke mogelijkheden er op dat gebied zijn. Leekerweide biedt cliënten van WerkSaam, die nog niet toe zijn aan een betaalde baan, een periode van arbeidsmatige dagbesteding als voorschakeltraject. Ik heb de overtuiging we elkaar echt kunnen versterken. Dat geldt overigens voor de samenwerking met alle spelers in de regio. Mét elkaar bereiken we meer dan wanneer we dit náást elkaar doen. Ook waar het gaat om het uitwisselen van kennis over het eigen werkveld. WerkSaam en Leekerweide zijn beiden op het Dampten gevestigd en hebben gedeelde cliënten. We kunnen onze kennis dus eenvoudig met elkaar delen. Zodat we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

In het convenant is ook afgesproken dat de samenwerking wordt opgezocht, indien opdrachten van werkgevers hierom vragen. Er zijn ook plannen voor het opstarten van een gezamenlijke opleiding.