Opvolger gezochtWil jij wel graag iets voor de school van je kinderen betekenen maar heb je niet veel tijd? Dan is een functie in de ondersteuningsplanraad (OPR) misschien wat voor jou.
Per schooljaar komen we 6 keer bij elkaar, ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. Ik vind het interessant en boeiend. Onze zoon gaat aan het einde van dit schooljaar de Praktijkschool verlaten, en daarom zal ik uit de OPR stappen als oudervertegenwoordiger Praktijkscholen.

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren, en leerlingen. De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’ en afkomstig te zijn.
Waar we het bijvoorbeeld over hebben? Natuurlijk over het Ondersteuningsplan 2015-2018 en daarnaast over het Koplopers project, Transitiecoaches, De Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO), Passend Onderwijs Raad, Nieuwe website samenwerkingsverband, Reboundvoorziening, Op weg naar werk.
Op deze site kun je meer lezen over de OPR: http://www.swvvowestfriesland.nl/* maar je mag mij ook bellen  voor meer informatie; 0228-593310 of mailen evdbosch66@ziggo.nl
Ik geef hier nu alvast bekendheid aan, zodat je in de gelegenheid bent, eens een vergadering bij te wonen om zo te kijken of het iets voor je is.
Hartelijke groet,
Els van den Bosch