Officiële opening

Iedereen 
is van harte welkom om bruikbare kleding in te brengen en kleding in deze winkel te kopen.


Officiële opening Vrijdag 2 oktober 2015 om 14:00 uur 
door burgemeester Goldschmeding
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Aansluitend is de winkel open tot 20.00 uur.

open: wo en vrijdag van 9.00 u tot 11.00 u
Inbreng kleding: iedere schooldag van 9.00 tot 14.00 uur
Schoolvakanties zijn wij gesloten


Mevrouw Stelloo en 5 andere vrijwilligers “runnen” deze winkel en zijn al bekende gezichten in onze school. De leerlingen kunnen zo in een realistische leeromgeving werken aan winkelvaardigheden.

De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan projecten van de Kinderkledingbank Stede Broec waar mevr. Stelloo eigenaar van is. Welke projecten dit zijn en hoe de opbrengst wordt besteed,  kunt u lezen op: Kinderkledingbank Stede Broec*

Autisme en ouderschap

Marc is vader van een dochter van 8 en hij heeft een vorm van autisme. Hij werkt als publieksvoorlichter en is in dienst als ervaringsdeskundige bij “Vanuit Autisme bekeken”. Ook verzorgt hij de Autisme Belevings Wandeling.

Marc vertelde ons hoe het vader worden in zijn werk is gegaan. Hoe zijn vrouw aan kinderen toe was en hij zijn vrouw gelukkig wilde maken en dus vader werd. Marc heeft enorm zijn best gedaan om de rollen, waarvan hij vond dat hij ze moest vervullen, waar te maken. Hij moest vader zijn, echtgenoot zijn, voor financiële zekerheid zorgen en meehelpen in het huishouden. Dit viel hem heel erg zwaar. Om te kunnen overleven ontwikkelde hij een bijzonder strategie. De enige rol die hij nog vervulde, was de rol van vader.* klik hier voor het hele artikel.


klik om te vergroten


Handreikingen voor autisme!


Houvast 

Contactgericht spelen en leren met kinderen in 
het autistisch spectrum
Anneke Groot | ISBN: 9789088505973 | 160 pagina's | € 22.90 

Houvast laat je zien wat er nodig is om met kinderen met autisme contact te maken en hoe je aan kunt sluiten op hun prikkelverwerking. Meespelen in hun spel en op hun voorwaarden biedt houvast en daar liggen de mogelijkheden om hun kwaliteiten en leervermogen te ontwikkelen. 
 


Overprikkeling voorkomen 

Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen 
met autisme (ASS) en/of ADHD
Barbara de Leeuw | ISBN: 9789088505317 | 128 pagina's | € 19.90 
Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend. 
 

Plan B 

Een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie
Marjon Kuipers-Hemken & Gijs Horvers
ISBN: 9789088504402 | 168 pagina's | € 29.50 | Full color & hardcover

“Autisme: je kunt er niets aan doen, maar wel iets mee doen”
Plan B gaat over het maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander in relatie tot autisme. Immers contact behoeft communicatie en communicatie is een ingewikkeld proces. Plan B gaat over keuzes en eigen regie.
Het boek is uniek omdat het de vele generalisaties over autisme pareert en uitgaat van de mogelijkheden van, voor en door de individuele mens met autisme. De heldere uitleg over het fenomeen overprikkeling is een must. Ik en autisme 

Thuis en op school
Met illustraties van Hiky Helmantel
Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan, m.m.v. Martine Delfos
ISBN: 9789085605300 | 100 pagina's | € 16.50 
Ieder kind is uniek en dus ook ieder kind met een autisme spectrum stoornis. In dit interactieve boek kunnen kinderen en jongeren met autisme meer over 'hun' autisme vertellen door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en spelletjes kunnen samen met een meelezer uitgevoerd worden. Autisme uit zich bij iedereen op een andere manier, dat komt in dit boek duidelijk naar voren. 
 


Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief 


Martine Delfos & Norbert Groot
ISBN: 9789088504228 | 256 pagina's | € 29.50 

Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg is een reeks uiteenlopende 'mentale leeftijden' binnen één persoon, de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person.