18 Jaar en dan ?

Als je 18 jaar wordt ben je volwassen in Nederland. Jongeren krijgen dan rechten en plichten die horen bij een volwassene. Voor kwetsbare jongeren is dit echter niet vanzelfsprekend. Voor hen is de overgang van kind naar volwassene ingewikkelder. In dit dossier heeft het Nederlands Jeugdinstituut informatie verzameld om meer inzicht te bieden.

Jongeren aan het woord