Trots!


Op donderdag 10 september a.s. om 14.30 uur wordt op het Dampten 26 in Hoorn de samenwerking tussen WerkSaam Westfriesland en ZOWh@t bekrachtigd met de ondertekening van de overeenkomst door dhr. Te Grotenhuis (vice-voorzitter algemeen bestuur van WerkSaam) en mevr. C. van Breenen en dhr. J. van Berkum van st. Leerzaam.

Dit is een belangrijke mijlpaal in een proces dat 2,5 jaar geleden is opgestart door de Westfriese gemeenten, het UWV en de Praktijk-  en VSO scholen, met als doel jongeren - met een grote afstand tot de arbeidsmarkt - beter te begeleiden.
ZOWh@t wil met en voor de werkorganisatie WerkSaam Westfriesland, de gemeente Hoorn en het RMC (Regionaal Meld en Coördinatie van de leerplicht) onze kennis en ervaring inzetten voor de Westfriese jeugd.

http://zowhatinfo.blogspot.nl/*

Ondertussen zijn de eerste traject plannen al ondertekend!Gedragsapp

Snel en adequaat reageren bij probleemgedrag in de klas?
Er is nu een unieke app die je via een handig keuzemenu leidt naar een lijst met mogelijke oplossingen en adviezen.
De Gedragsapp richt zich op het voorkomen en verhelpen van problematisch gedrag, is vriendelijk in gebruik en snel toe te passen. Dit kan wanneer probleemgedrag zich in een beginnend stadium laat zien en je escalatie wilt voorkomen. Maar ook achteraf, als de probleemsituatie voorbij is, kun je nagaan of je in een vergelijkbare situatie de volgende keer wellicht een andere oplossing kunt toepassen.

De oplossingen die in de Gedragsapp worden aangedragen, stoelen op bewezen theorieën, maar er is nooit één oplossing; de gebruiker kan kiezen voor de oplossing die het beste past bij het kind of de situatie. Link*