Geachte ouders/verzorgers,

Jaarlijks houdt GGD Hollands Noorden een groot onderzoek (Emovo genoemd) onder alle leerlingen van de 2e en 4e klassen van het voortgezet onderwijs in de regio. Dit onderzoek is allereerst bedoeld om leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen gezondheid en advies te geven over wat zij zelf kunnen doen om gezond te leven. Een ander doel van dit onderzoek is om de gezondheidssituatie van jongeren in kaart te brengen. De GGD adviseert, op basis van deze gegevens, scholen en gemeenten1 over hun gezondheidsbeleid. Dit jaar vindt Emovo (Jeugdmonitor) in dezelfde periode in heel Nederland plaats. Samenvoeging van deze gegevens levert een landelijk beeld op van de gezondheid van jongeren in de leeftijd van ongeveer 13 tot 16 jaar.

Wat houdt het Emovo-onderzoek in
Tijdens een lesuur op school vult uw kind een vragenlijst in via internet. Deze vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten, leefgewoonten, veiligheid, school en vrije tijd. De GGD is verantwoordelijk voor de inhoud van de vragenlijst. Uw kind hoeft in de vragenlijst geen naam in te vullen. De vragenlijst is vertrouwelijk en de antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt2. De GGD verstrekt geen onderzoeksgegevens aan derden zoals commerciƫle bureaus en verzekeringsbedrijven3.

Gezondheidsadvies op maat
Na het invullen van de vragenlijst kan uw kind zijn/haar persoonlijke gezondheidsadvies bekijken. In dit gezondheidsadvies staan de gezondheid en leefstijl van uw kind beschreven en krijgt uw kind advies over een aantal onderwerpen, zoals voeding, roken, alcohol en bewegen. aantal onderwerpen, zoals voeding, roken, alcohol en bewegen. Ook wordt er verwezen naar betrouwbare en informatieve internetsites, waarop uw kind meer informatie over deze onderwerpen kan vinden. Lees Hier* het hele artikel. 
Wanneer u niet wilt dat uw kind meedoet aan dit anonieme onderzoek kan het strookje* op school worden ingeleverd bij Marieke Wehnes, of wanneer ze niet op school is in haar postvakje.