Buitenspel

Gemeenten hebben sinds de decentralisaties veel meer zorgtaken gekregen. Volgens de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor werkloze jongeren. Onderzoekers van de Inspectie van Sociale Zaken zijn kritisch op gemeenten: "Er zijn jongeren die verstoken blijven van inkomenssteun, en van de zo broodnodige reïntegratie-ondersteuning. Ze verdwijnen van de radar van de Sociale Dienst van de gemeente.
NOS Nieuwsuur maakte de onderstaande reportage:

Van de radar 

Al met al verdienen werkloze jongeren, zeker de kwetsbaren onder hen, beter." Werkloze jongeren staan te lang aan de kant Wet- en regelgeving bij verzuim onder jongeren.
 In het rapport Buitenspel (link*) concludeert de Inspectie SZW dat 70 procent van de gemeenten geen zicht heeft op deze kwetsbare jongeren. Een kwart van die gemeenten vindt het niet hun taak om de jongeren in beeld te brengen. Toch zijn gemeenten verplicht om jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar te volgen. Kees van Anken, voorzitter Zwerfjongeren Nederland: "Het is een primaire taak van de gemeentelijke overheden om deze groep in beeld te houden. Maar het vraagt bestuurlijke lef, je moet hier en daar wat regels aan de kant zetten."