600 Garantiebanen, een druppel op de gloeiende plaat?

klik hier voor de powerpoint
600 banen, een druppel op de gloeiende plaat?
Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek, gooide de knuppel in het hoenderhok tijdens de RPA Regiowerktop in Heiloo op 22 juni, met zijn sheet ‘Gezocht: 1,73 miljoen banen’ met als noot ‘De uitstoot van de laagproductieven’. In zijn presentatie gaf hij de geschiedenis van arbeid in Nederland weer. Hij schetste dat in de loop van de jaren de Nederlander meer tijd ging besteden aan studie, vrije tijd en aan zijn pensioen en minder tijd aan werk. De arbeidsproductiviteit is gestegen door de beter geschoolde arbeid. De consequentie van deze ontwikkeling is dat de prestatielat steeds hoger komt te liggen en dat de groep die niet over de lat kan springen steeds groter wordt. Het sociaal maatschappelijk en economisch buitensluiten van een grote groep speelt ons nu parten. Frank Kalshoven gaf ook oplossingsrichtingen voor deze problematiek aan. Scholing is volgens hem het ontbrekende puzzelstukje. Het is een kwalijke zaak dat in Nederland 20% van de leerlingen geen startkwalificatie behaalt. Zijn advies is dat uitkeringen alleen op voorwaarde van het volgen van een opleiding mogen worden verstrekt en dat werkgevers de laagst opgeleide werknemers om- of bijscholing dienen aan te bieden. Zelfs dan blijven volgens zijn berekeningen nog circa 80.000 mensen buiten de boot vallen. Een belangrijke reden om sociale werkplaatsen voor deze groep niet schoolbare medemensen open te houden. Vaak zorgt werk voor een gelukkiger leven!
De gehele presentatie treft u via http://www.rpa-nhn.nl/regiowerktop.