Schoolverlaters 2015
In de eerste maanden van 2015 zijn door de scholen voor praktijkonderwijs wederom
de volgmodules ingevuld. Door middel van dit instrument brengen de scholen de stand van zaken van de loopbaan van de ex-leerlingen in beeld, in een periode van twee jaar nadat zij het praktijkonderwijs hebben verlaten. Belangrijke toetssteen voor de uitkomsten vormt het percentage ‘bestendige uitstroom’, dat wil zeggen dat we kijken naar hoeveel procent van de ex-leerlingen na uitstroom een actieve participatie kent in de vorm van deelname aan arbeid, school of dagbesteding. De norm is dat minimaal 75% van de uitstroom in deze zin bestendig moet zijn. (lees de uitkomst HIER)