Gemeente Hoorn biedt werk aan mensen met arbeidsbeperking

3-6-2015
De gemeente Hoorn heeft afspraken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gemaakt met WerkSaam Westfriesland.

Het doel is om meer mensen die moeilijk aan het werk komen als werkgever aan het werk te helpen. Op woensdag 3 juni tekenden Marjolijn Dölle, directeur van WerkSaam Westfriesland, en de wethouders Judith de Jong, Ben Tap en Samir Bashara het MVO Westfriesland convenant. De doelstelling is dat in 2018 vijf procent van de werknemers bij de gemeente Hoorn bestaat uit cliënten, sw-medewerkers, diensten of leveringen van WerkSaam.

Wethouder Samir Bashara: ‘Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Daarom hebben we concrete afspraken met WerkSaam Westfriesland gemaakt over hoe wij hierin onze verantwoordelijkheid als werkgever nemen en nog meer mensen aan werk helpen. Ik hoop dat andere werkgevers uit de regio ons volgen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen een baan krijgen en daarmee een bijdrage leveren aan de maatschappij en hun eigen levensvervulling.’

Passende banen

Het gaat om mensen die nu onder de Participatiewet vallen: mensen met een voormalige bijstandsuitkering, mensen die voorheen zouden instromen in de Wet sociale werkvoorziening en jong gehandicapten (Wajongeren). De gemeente Hoorn zorgt in de komende jaren voor passende arbeid, maar ook voor leer-werkplekken en proefplaatsingen als dat helpt om mensen aan een reguliere baan te helpen. Het kan ook zijn dat de gemeente Hoorn diensten van WerkSaam Westfriesland afneemt, zoals post en catering.

Directeur Marjolijn Dölle van WerkSaam Westfriesland: ‘Ik ben heel blij dat de gemeente Hoorn het MVO Westfriesland convenant heeft getekend. De gemeente is een grote werkgever in de regio en dat biedt veel kansen. Onze taak is zoveel mogelijk mensen duurzaam aan werk te helpen en daar hebben we werkgevers bij nodig. Met onze convenant partners brengen we de concrete (werk)mogelijkheden in kaart en voeren deze uit. Zodra iemand aan het werk is zorgen we ook voor de nodige begeleiding op de werkvloer, zodat iemand duurzaam aan het werk kan. Ik hoor wel eens vooroordelen over onze mensen, maar ik nodig onszelf graag uit bij ondernemers om de mogelijkheden voor hun bedrijf te bespreken. In de praktijk blijkt dat er bijna altijd iets kan.’

Waarschuwing voor ouders, verzorgers en leerkrachten


Binnen Hoorn komen steeds meer berichten dat jongeren in de problemen komen door het dobbelspel voor geld. Er is een groep volwassenen die jongeren in zetten om te dobbelen met andere jongeren voor geld. Ze zorgen er daarbij voor dat de slachtoffers grote schulden maken.
Vervolgens moeten ze die schulden afbetalen, wat ze natuurlijk niet kunnen.
En dan worden ze onder druk gezet om ook als dader te gaan dobbelen en andere jongeren erin te luizen. Dan wel tot criminele activiteiten. De politie krijgt erg moeilijk zijn vinger erachter hoe dit in mekaar zit en waar de bron zit, doordat jongeren zwijgen. Beetje zoals bij lover boy problematiek. Als de meiden niets vertellen kan de politie ook niets.
Met de gevallen die ik nu voorbij zie komen, bemerk ik ook een beetje gelijkenis van signalen waar je op kan letten.
Opeens negatief gedragsverandering, veel geld op zak, criminele dingen doen, achteruitgang in schoolprestaties, ouders raken grip kwijt op hun kind, idem school krijgt geen vat, overtreden van schoolregels.
Advies van politie: voor mekaar krijgen dat jongere erover gaat praten, dat ouders naar politie gaan. Zodat zij meer zicht krijgen op dit fenomeen en vervolgens plan kunnen uittrekken.
Bij bespreken van jongeren dit in achterhoofd houden.
Deel dit bericht gerust als je nog meer mensen weet die hier mee te maken kunnen krijgen. Hoe meer we er alert op worden, hoe meer we het met elkaar in zicht kunnen krijgen en mogelijk wat aan kunnen doen. Dan wel in ieder geval de jongeren eruit proberen te krijgen, zodat ze weer positief kunnen ontwikkelen.