Werkkamer: reken scholieren met een beperking direct tot doelgroep

De Werkkamer pleit voor een rechtstreeks opname in het doelgroepenregister van leerlingen uit het Voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs. Dit zou betekenen dat deze leerlingen niet eerst meer langs het gemeenteloket hoeven te gaan om vervolgens door het UWV geïndiceerd te worden om opgenomen te worden in het doelgroepenregister van het UWV.

Volgens sociale partners en de VNG zullen verreweg de meeste leerlingen niet in staat zijn het minimumloon te verdienen en dan is een indicatiestelling overbodig en belastend voor betrokkenen. Voor degenen die wel meer dan het minimumloon kunnen verdienen (en formeel niet tot de doelgroep van de banenafspraak behoren) blijkt dit alsnog bij een eventuele plaatsing op een werkplek, omdat dan de loonwaarde moet worden gemeten.

Divosa: Voorstellen Werkkamer goed nieuws


Divosa is blij dat de Werkkamer met gerichte voorstellen komt om de 125.000 banen voor mensen met een beperking echt waar te maken. De vereniging van directeuren van sociale diensten ondersteunt daarom het voorstel van de Werkkamer om leerlingen met arbeidsvermogen van VSO- en PrO-scholen automatisch op te nemen in het doelgroepregister. “Om op deze scholen terecht te komen, is al uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden van deze jongeren. Een nieuwe beoordeling voegt daar niets aan toe", aldus Divosa-voorzitter René Paas.
De Werkkamer is verder van mening dat een kandidaat voor een werkplek ook zelf rechtstreeks naar het UWV moet kunnen gaan – zonder tussenkomst van de gemeente – om zich te laten indiceren voor de doelgroep. Gemeenten worden opgeroepen om potentiële kandidaten voor het doelgroepenregister direct door te geleiden naar het UWV en niet eerst af te wachten tot een werkplek in beeld is. Werkgevers moeten te allen tijde kunnen nagaan of iemand tot de doelgroep wordt gerekend, ook als ze zelf iemand zonder tussenkomst van UWV of gemeente plaatsen.
Met deze aanpassingen hoopt De Werkkamer dat het doelgroepenregister beter gevuld wordt met het uiteindelijke doel om 125.000 extra mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Download

Aanbeveling van De Werkkamer dd. 29 april 2015 (pdf, 130 KB)