Pro en VSO leerlingen sneller in beeld voor de 125.000 extra banen

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden  om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financiering wordt centraal geregeld, structureel 18 miljoen per jaar.

Deze afspraken zijn op 8-5-2015 gemaakt door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met  de sociale partners, het UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Klijnsma dat alle partijen het belang onderstrepen dat mensen met beperkingen scherp in beeld blijven en dat het zogenaamde doelgroepregister ook zo snel mogelijk goed wordt aangevuld met mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking van wie is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en dus in aanmerking komen voor een garantiebaan. De brief bevat een pakket aan nieuwe maatregelen.
Volgens Jetta Klijnsma zijn nu ‘stevige hobbels’ weggenomen, waardoor het doelgroepregister nu sneller kan worden aangevuld. “Want alle partijen zijn het er over eens dat het voor mensen met een beperking belangrijk is dat zij snel op de goede plek terecht komen, waardoor zij een veel betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Het is essentieel dat deze leerlingen en hun ouders weten waar ze zich kunnen melden. Eenduidigheid is van belang.”
In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en werknemers met het kabinet de afspraak gemaakt dat er voor deze groep de komende jaren in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd. Dit aantal moet in het jaar 2026 zijn bereikt. (meer)Schoolverlatersdag 2015 

Aan de ouders/verzorgers van onze schoolverlaters
op 19 juni a.s.vindt er voor uw zoon of dochter een hele belangrijke  gebeurtenis plaats, n.l. het afsluiten van een schoolperiode in het Voortgezet (Praktijk)Onderwijs. Het is voor uw  zoon/dochter belangrijk dat ú daarbij aanwezig bent.


We beginnen met een hele feestelijke middag, waarbij het team en oudercommissie aanwezig zijn.
De aula zal worden omgetoverd tot een casino waar uw zoon of dochter mee kan doen aan allerlei spelen. De docenten zorgen voor een uitgebreid buffet en zeker niet in de laatste plaats, zal ’s avonds de officiële uitreiking van de certificaten of praktijkschooldiploma’s plaatsvinden.
als u als ouders/verzorgers bij dit belangrijke moment aanwezig bent.

Daarom: Nodigen wij u van harte uit! Noteert u 19 juni in uw agenda.
Wij beginnen de avond om 19.00 uur en om 21.00 uur doet het hele team alle leerlingen uitgeleide.

Wij gaan vanaf volgende week uw zoon/dochter via WhatsApp op de hoogte houden van het programma van deze dag. Wij gaan ze uitleg geven over de spelen die gespeeld worden in een casino om zo goed beslagen ten ijs te komen. U kunt van ons nog een brief verwachten waarop u kunt aangeven met hoeveel personen u wilt komen.

Doe-dag rondom Sportcomplex de Kloet in Grootebroek

Op zaterdag 20 juni organiseren Leekerweide en Sportservice West-Friesland gezamenlijk de Doe-dag. Deze middag wordt gehouden op en rondom Sportcomplex De Kloet, Raadhuislaan 8 in Grootebroek. Om 13.00 uur zal de Doe-dag aanvangen tot 16.00 uur.


Deze dag wordt georganiseerd voor iedereen met een verstandelijk beperking vanaf 8 jaar. Neem iemand mee: een vriendje of vriendinnetje of familie met of zonder beperking. Dat maakt niet uit. De Doe-dag is voor iedereen gratis toegankelijk.

Doelstelling
Op deze middag willen vrijetijdsbesteding Leekerweide en Sportservice West-Friesland het sport- en vrijetijdsaanbod presenteren voor de doelgroep. Tijdens de middag kunnen de mensen kennis maken en ervaringen op doen met verschillende sportactiviteiten zoals: tennis, tafeltennis, gymnastiek,   snorkelen, voetbal etc. Naast al dat bewegen kunnen ook de artistieke talenten worden getoond.
Je kunt namelijk ook meedoen met de schilder activiteit. Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd bij de Reddingsbrigade. Er is genoeg te doen voor iedereen. Voor het snorkelen moet je een zwemdiploma A hebben en opgeven bij de start van de Doe-dag. Het snorkelen wordt op drie momenten aangeboden:  van 13.30-14.00 uur ,14.15 tot 14.45 uur en 15.00-15.30 uur. Vergeet dus je zwemkleding niet.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Doe-dag kunt u contact opnemen met Ageeth Bakker Sportservice West-Friesland: abakker@sportservicewestfriesland.nl, bellen kan ook: 0229-28 77 02 of Dave Visser vrijetijdsbesteding Leekerweide: d.visser@leekerweide.nl, telefoonnummer; 0229-57 64 20.