Kinderombudsman: zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beterDatum: 21 mei 2015
MEE is verheugd dat de Kinderombudsman, Marc Dullaert, oproept om passende maatregelen te treffen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. De Kinderombudsman trekt deze conclusie in het onderzoeksrapport 'Ik kan het (niet) zelf', (:link naar rapport) dat vandaag gepubliceerd is. MEE heeft deze problematiek tijdens een werkbezoek vorig jaar onder de aandacht gebracht bij de Kinderombudsman. Volgens het rapport worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.
(meer)