Goed op elkaar ingespeeld, mentor duo outfit?.


wordt je op school eens geknuffeld,
 dan moet je er voor 200 % van genieten,
ze hebben ervoor 'geblokt.'