Entreeopleidingen op het MBO worden moeilijker


Mieke de Haan (MBO Raad)
De entreeopleiding die op het MBO (Clusius, Horizon en Regio college) wordt vanaf de zomer van 2016 zwaarder dan niveau 1/AKA.
De huidige aka/niveau 1 opleidingen en datgene wat nu o.b.v. het oude format van het kwalificatiedossier wordt aangeboden als entreeopleiding komen dan te vervallen.
Daarna is er enkel nog de entreeopleiding volgens het nieuwe format.
De entreeopleiding bestaat dan uit een basis- en een vakinhoudelijk deel, met daarop nog een keuzedeel. Het basisdeel is ongeveer vergelijkbaar met de huidige AKA (algemene werknemersvaardigheden).
De combinatie met óók het vakinhoudelijk en het keuzedeel maakt de entree vanaf de zomer van 2016 voor alle studenten die de entreeopleiding doen, inhoudelijk zwaarder dan nu.

Daar komt bij dat de examinering in het mbo beter (strenger) moet; er komen daardoor óók
voor de entree naar verwachting zwaardere examens die extern gevalideerd zijn.
Verder: de taal en rekenniveaus worden ook voor entree verplicht, d.w.z. niveau 2F voor taal en niveau 2A voor rekenen. Als de student dat niet haalt, stroomt hij uit met een diploma voor de arbeidsmarkt; als hij het wel haalt kan hij naar niveau 2 doorstromen.
Over het geheel genomen – er zijn natuurlijk uitzonderingen – is de verwachting dat na de zomer van 2016 door de optelsom van deze ontwikkelingen doorstroom naar de entreeopleidingen voor veel pro-leerlingen lastig gaat worden. Niveau 2 is nóg verder achter de horizon, dat was tenminste wel de boodschap.
Het advies dat daaraan gekoppeld wordt:
  • Voor leerlingen die – op termijn - niet naar niveau 2 kunnen, heeft de entreeopleiding straks (helaas) niet zoveel zin omdat daarmee ook de mogelijkheden tot arbeidstoeleiding (met eventuele ondersteuning van gemeente/UWV) vanuit het pro komen te vervallen.
  • Bovendien, als de leerling de entreeopleiding niét haalt, kan hij dit niet eenvoudig nog een keer proberen omdat de instelling daar dan niet (volledig) voor bekostigd wordt.
Conclusie op dit punt was dat het van belang is ouders en leerlingen komend jaar zeer goed te
informeren over wat wel en niet mogelijk is op het mbo, bijvoorbeeld door middel van informatieavonden .


Zeildagen Amstelmeer

Vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni 2015 vinden op het Amstelmeer de zeildagen plaats voor mensen met een beperking.
De zeventiende editie van de zeildagen wordt wederom georganiseerd door Watersportvereniging Amstelmeer (WVA), de Marine Watersport Vereniging (MWV), Sportdorp Hippo en Sportservice Den Helder/Schagen.

In het kort vindt u hieronder de belangrijkste informatie.
Voor wie : mensen met een beperking
Wat : een hele dag zeilen op het Amstelmeer
Waar : Watersportvereniging Amstelmeer, Haukes 2 te Westerland
Wanneer : vrijdag 19 of zaterdag 20 juni 2015
Tijd : verzamelen tussen 8.30 en 9.00 uur, tussen de middag nasi maaltijd in het clubhuis van de WVA, tweede zeiltocht tot ongeveer 16.00 uur
Kosten : €12,50 per persoon (graag gepast betalen)
Extra : In het clubgebouw is géén invalidetoilet aanwezig
Informatie : voor vragen of aanmelden kunt u terecht op onze website of contact opnemen met de regiomedewerker Aangepast Sporten, Iris van Paridon.
Telnr. of Email : (0223) 68 47 26 of (0224) 21 47 74 of stuur een email naar ivanparidon@sportservicenoordholland.nl.

Er is plaats voor veertig deelnemers per dag. Uiterlijk woensdag 10 juni ontvangt u bericht van de organisatie over uw aanmelding.