“Dit ben ik!”


Stichting KIWANUS had contact met Meneer Hartog. Deze stichting zet zich in voor het kind.
Kiwanus nam een rol in het onlangs gehouden “Ot en Sien festival” . Dit festival,  in het mooie dorp Twisk, had namelijk voor ogen om de oude ambachten weer bij de jeugd te brengen.
Kiwanus vond onze school de schakel tussen hun  doelen en die van het “Ot en Sien”festival’
Oftewel; school, kunnen wij wat maken, met de leerlingen,  voor het festival?
 De Praktijkdocenten gingen aan de slag.
Fré de Boer maakte met zijn leerlingen kinetische kunst. Pardon? Kunstige bewegende metalen objecten. Ze stonden in en naast de sloot. Balanceerden en bewogen in de wind.
Gerard Oorthuis maakte met zijn leerlingen de onderzeeër “de Nautilus” uit het verhaal van Jules Verne.  ( Wie kent hem niet? ) . Had je hem willen zien, hij lag in Twisk nèt onder water.
En Ellen Smit,  van Createx,  verbaasde zich over het woord “KIWANUS” .
Dit woord komt van de Indianen en betekent; Hier ben ik, kijk mij, dit ben ik.
Ellen dacht er over na en bedacht met de leerlingen Selfies te gaan maken maar dan  zonder smartphone.  Oftewel gewoon ouderwets zelfportretten schilderen. Maar dan op stof. Met textielverf.
Het leek Ellen leuk om de bezoekers van het festival voor te stellen aan onze leerlingen;  “Kijk dit zijn wij, de leerlingen van de Praktijkschool” .
Natuurlijk hoopte ze dat dit misschien  wel eens een stageplaats zou kunnen opleveren.

De leerlingen schreven in de les een verhaaltje over wie ze waren , hoe oud ze zijn, waar ze (willen) stage lopen, wat ze willen worden en wat hun droomwens in het leven is.
Dat verhaaltje was de aanleiding voor zelfportretten..
De 61 zelfportretten werden, als schubben,  aan 2 indianententen(  tipi’s) gehangen .  Een kleurrijk geheel!
Al het leerlingenwerk van Createx van de afgelopen 1,5 jaar hing aan tipi nummer 3.  Deze tipi zei eigenlijk; “kijk, dit kunnen we!”
Het festival werd ondersteund door onze leerlingen met vrijwilligerswerk. En ook sommige stagières waren flink  in actie. En onze actieve  oudercommissie heeft veel arbeid verricht.
Bijzonder wat je samen kan doen.