Komt u ook?


In plaats van de ouderavond voor de klassen 4 en 5 organiseren we dit jaar de Informatiemarkt. Er is het laatst jaar zo veel veranderd in de hulpverlening en de toeleiding naar werk, dat we mogelijk niet alle oplossingen of antwoorden paraat zouden hebben. We hebben daarom alle instanties zelf uitgenodigd en ze hebben allemaal positief gereageerd. 

Voor alle ouders en verzorgers de mogelijkheid om uw vragen te stellen!
  • Mijn kind gaat zonder werk van school, wat nu?
  • Help, mijn kind wordt 18 maar heeft nu al schulden!
  • Het rugzakje voor mijn dochter stopt, wie helpt me met de aanvraag?
  • Het bedrijf waar mijn zoon werkt is failliet, waar kunnen we terecht voor hulp?
  • Mijn kind kan niet aan het werk, maar de dagbesteding is afgeschaft?