Voorjaar 2015


Februari
19/02 Theatervoorstelling voor ouders 19.30 – 21.30 uur
21/02 - 01/03 Voorjaarsvakantie
Maart
11/03 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
11/03 Open Avond
23/03 Studiedag. Geen les. Stages gaan door.
25/03 Informatiemarkt
April
03/04 - 06/04 Paasvakantie
07/04 ASS avond in school

Maart wordt een 'driestig' maandje in Stede Broec.
We beginnen donderdag 19 februari met de voorstelling Onder Invloed voor de ouders en verzorgers.
Daarna verder met de jaarlijkse Open Avond op 11 maart, de school zet de deuren open, er is live muziek en zoals elk jaar hopen we weer op veel bezoek van buren, bekenden, ouders en natuurlijk de oud leerlingen!
Twee weken later organiseren we samen met de 4 gemeenten, WerkSaam en andere partners onze eerste Informatiemarkt op 25 maart.
Een mogelijkheid voor iedereen (dus niet alleen ouders van..) om hun vragen voor te leggen aan medewerkers van de gemeentelijke wijkteams, aan WerkSaam aan MEE of het UWV. Burgemeester Goldschmeding van Stede Broec opent de markt en we hopen op een royale opkomst.