Informatie markt Participatiewet woensdag 25 maart

Beste ouders en geïnteresseerden.
Er komen vanuit de ouders en begeleiders van onze (oud-) leerlingen
veel vragen binnen over de veranderingen rond de invoering van de Participatie wet.
'hoe het nu allemaal eigenlijk dan wel zit..'
Voor ons is ook veel nieuw, daarom willen we hier op school een informatie markt organiseren 
waarop we zoveel mogelijk 'aanbieders' willen uitnodigen.
Op 25 maart a.s. willen we de 4 gemeenten (WMO en hulpverlening) van wie we leerlingen hebben 
en Werksaam (werk en bijstand) uitnodigen voor een avond van kennismaken in een ontspannen sfeer. Daarnaast vragen we ook vertegenwoordigers van het UWV en MEE en organisaties / mogelijkheden die u misschien nog niet kent.

De avond komt in plaats van de ouderavond klassen 4 en 5, 
maar we willen alle overige ouders en belangstellende alvast van harte uit nodigen.