Februari 2015

Soepje?

Februari
11/02 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
21/02 01/03 Voorjaarsvakantie
Maart
11/03 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
11/03 Open Avond
25/03 Informatiemarkt hulp en arbeid
April
07/04 ASS avond in schoolConferentie Jeugd Werkt!

De jeugdwerkloosheid is sinds lange tijd weer aan het dalen in regio Noord-Holland Noord, maar nog steeds zijn er in deze regio rond de 2.500 jongeren op zoek naar een baan en/of een opleiding. Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 (AJW 2.0), zet zich onder de noemer “Jeugd Werkt!”, vanaf oktober 2013 in om deze jongeren te helpen bij hun zoektocht naar een baan of opleiding. Inmiddels zijn er dankzij Jeugd Werkt! ruim 1200 jongeren in beeld gebracht en meer dan 800 jongeren geplaatst bij een werkgever, waarvan een groot deel met behulp van de Plaatsingsbonus. Verder zijn er in de regio Noord-Holland Noord, maar ook in andere regio’s in Nederland allerlei andere initiatieven ontwikkeld om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en de jeugdwerkgelegenheid te vergroten. Op 23 januari werd daarom in het gemeentehuis van de gemeente Medemblik de conferentie Jeugd Werkt! georganiseerd door het RPA Noord-Holland noord.

Het was een geslaagde ochtend, waarop we concrete afspraken wisten te maken en we als scholen ZOWh@t mochten presenteren. (meer)

Eerste resultaten van de Pilot AJW 2.0 zijn binnen!

Sinds januari zijn alle werktoeleidingstaken van de gemeentes overgenomen door Werksaam West-Friesland. De Pilots die we met de gemeenten Stede Broec en Hoorn deden zijn afgerond en we kregen van het RPA Noord Holland Noord de mogelijkheid om van januari tot juli 2015 een aantal Pilot trajecten op te starten in het kader van het Actieplan Jeugd Werkt 2.0 .
Fijn om te melden dat daarvan al twee hebben geleid tot een plaatsing bij een werkgever!
Laura Kok zit op een proefplaatsing bij Socicom in Enkhuizen en Juliette Mantel gaat beginnen bij Stumpel in Enkhuizen in een Leerwerk traject (BBL).