2015 :Van passend onderwijs naar passend werk.

  • februari 2013 bood het praktijkonderwijs de gemeente Stede Broec en de gemeente Hoorn aan een pilot ‘job-finding’ uit te voeren t.b.v. werkloze 18-plussers;
  • Het praktijkonderwijs heeft een aantal job-finding trajecten uitgevoerd in het kader van het RPA Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0. in samenwerking met de adviseurs werkgeversdiensten van het Werkgevers Servicepunt. De doelgroep omvatte jongeren ouder dan 18 jaar met een nog lopende indicatie leerbeperking, maar zonder een Wajong indicatie;
  • Het bestuurlijk onderbrengen van het praktijkonderwijs bij Stichting Leerzaam, maakt dat expertise vanuit het praktijkonderwijs en het vso-zml in participatietrajecten gebundeld wordt.;
  • Betrokkenheid bij het CAT (Centrum voor Alternatieve Trajecten);
  • In voorgaande jaren werden in opdracht van Vereniging Pro-werk, Jobcoach- en IRO trajecten uitgevoerd t.b.v. het UWV;

Dit is ons goede voornemen

We gaan samen met onze collega scholen uit de stichting Leerzaam werken aan werk en kansen voor onze leerlingen, oud- leerlingen en jongeren die onze hulp kunnen gebruiken.