Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

Bedrijven moeten onder de boete van de quotumwet uit kunnen als ze werk uitbesteden aan een bedrijf dat wel voldoende arbeidsgehandicapten in dienst heeft. Deze sociale ondernemingen moeten hun 'rechten' kunnen overdragen aan bedrijven die niet aan de wet voldoen. Volkskrant: Door: Nanda Troost 31 januari 2015, 06:00

Dit bepleiten bedrijven en werkgeversorganisaties. Sociale ondernemingen moeten zo hun quotum kunnen overdragen aan hun klanten. Daarvoor moet de quotumwet worden aangepast, zeggen vooral bedrijven en werkgevers. Vakbonden zijn hierop tegen.
Werkgevers, vakbonden en overheid hebben afgesproken dat er vanaf dit jaar extra banen komen voor arbeidsgehandicapten: tot 2026 100 duizend banen bij bedrijven en 25 duizend bij de overheid. Bedrijven die niet genoeg arbeidsbeperkten aannemen krijgen een boete van 5.000 euro per niet aangenomen werknemer. Het betreft degenen met de 'zwakste positie op de arbeidsmarkt': zij die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, een Wajonguitkering krijgen of op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats. Zij krijgen het minimumloon, werkgevers betalen alleen voor wat deze werkenden produceren.


Gescheiden werelden

 De wet moet veel meer aansluiten 'op de dynamische manier waarop de arbeidsmarkt nu eenmaal werkt', vindt Bert van Boggelen van de Normaalste Zaak, een netwerk van ruim tweehonderd bedrijven die gehandicapten aan werk helpen.
 Het idee is nu juist, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen, dat we proberen het werk zo in te delen dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen. De twee gescheiden werelden die door het uitbesteden van werk zijn ontstaan willen we weer verenigen. Werkgevers hebben daar ook hun handtekening onder gezet. Zij moeten dus op zoek naar oplossingen. En die zijn er.'

Het lukt niet altijd deze doelgroep rechtstreeks bij een bedrijf te laten werken, zegt de Geldropse ondernemer Lars van der Hoorn. 'Er is niet altijd tijd om ze te begeleiden, of de rust ontbreekt. Zeker in de technische sector. Mijn ervaring is dat arbeidsgehandicapten sterker worden van werken met gelijkgestemden. Daar gaat het toch om met deze nieuwe wetgeving? De mensen moeten op de juiste plek terechtkomen en we willen dat mensen met een arbeidsbeperking volwaardig meedoen.'

Bedrijven besteden werk uit zodat ze zich kunnen toeleggen op waar ze goed in zijn, zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. 'Dat maakt ze sterker, zo verdienen ze hun geld. Met toeleveranciers kunnen ze afspraken maken over hoeveel arbeidsgehandicapten er worden ingezet.'
Eind vorig jaar reikte staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken de wet zo op dat ook hogeropgeleide arbeidsgehandicapten meetellen. Voor het inkopen van diensten ligt dat volgens haar anders. Op verzoek van de Tweede Kamer zoekt zij hiervoor een oplossing.