Meer dan chatten en Whats app.

De gemiddelde digitale geletterdheid van Nederlandse leerlingen in het tweede leerjaar van het VO doet niet onder voor die van hun leeftijdsgenoten in andere landen. Maar de mate waarin leerlingen digitaal geletterd zijn, verschilt sterk tussen de verschillende onderwijstypen.

Dit blijkt uit de International Computer and Information Literacy Study (ICILS) die in opdracht van Kennisnet en het NRO is uitgevoerd. In 2013 hebben 60.000 leerlingen uit 21 landen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs meegedaan aan het onderzoek. Nederlandse leerlingen hebben boven het internationaal gemiddelde gepresteerd; hun vaardigheidsniveau is vergelijkbaar met dat van hun leeftijdsgenoten in Noorwegen, Australiƫ en Zuid-Korea. De toetsscores van vmbo-leerlingen liggen rond het internationaal gemiddelde, de scores van de leerlingen in het praktijkonderwijs zitten daar flink onder.
In de ICILS-toets worden vier niveaus onderscheiden: van het kunnen uitvoeren van enkele basishandelingen (niveau 1) tot het effectief kunnen vergaren, gebruiken en delen van digitale informatie (niveau 4). In alle ICILS-landen haalt de meerderheid van de leerlingen maximaal het tweede niveau. Slechts 4% van de leerlingen die in Nederland de ICILS-toets maakten, heeft het vierde niveau gehaald. Dit zijn vooral vwo-leerlingen. Bijna een derde van de leerlingen in het vmbo komt niet verder dan niveau 1. Iets meer dan de helft van leerlingen in het praktijkonderwijs heeft ook dit allerlaagste niveau niet gehaald.

Minder aandacht in onderwijs voor informatievaardigheden dan in buitenland
De Nederlandse docenten in dit onderzoek staan positief tegenover het gebruik van ict in hun onderwijs. Ze besteden echter minder aandacht aan de ontwikkeling van informatievaardigheden bij hun leerlingen dan hun buitenlandse collega’s. Ook zijn ze negatiever over de overeenstemming binnen de school als het gaat om ict in het onderwijs.
Meer aandacht voor digitale geletterdheid gewenst
Internet wordt zowel thuis als op school vooral gebruikt als communicatiemiddel. Het dagelijks gebruik van ict is echter voor veel leerlingen onvoldoende om hun digitale geletterdheid zodanig te ontwikkelen dat zij effectief in de informatiesamenleving kunnen participeren. Dit pleit voor meer aandacht voor digitale geletterdheid in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Lees het Nederlandse rapport (=link)

Hij is weer vertrokken.


Hij is weer vertrokken.
Wegens haast is zijn pak achter gebleven.
In de Praktijkschool werd zijn pak
onlangs gevonden bij de achterdeur.
Wie nu nog niet gelooft:
hij bestaat echt!