Gemeenten en het UWV naar één systeem

Gemeenten en UWV hebben de gezamenlijke opdracht om met één gezicht naar werkgevers op te treden. Dit is onder andere cruciaal voor de regionale aanpak die de Participatiewet per 1 januari 2015 vereist. Een onderdeel hiervan is de volledige registratie en transparantie van werkzoekenden en vacatures.

Met het oog op deze gezamenlijke opdracht heeft het UWV in oktober de aftrap gegeven voor een reeks voorlichtingsbijeenkomsten over het systeem Stekker 4. Deze aansluiting geeft gemeenten toegang tot landelijke UWV-systemen zoals Sonar en WBS. Hiermee hebben gemeenten inzicht in beschikbare vacatures en werkzoekenden en kunnen deze twee beter aan elkaar gekoppeld worden.
Momenteel worden in de regio Noord-Holland Noord nog verschillende systemen gebruikt voor het registreren van vacatures en werkzoekenden. Een werkgeversadviseur in de ene gemeente kan daardoor niet zien of de andere gemeente eventueel een geschikte kandidaat heeft voor een moeilijk te vervullen vacature. Regionaal gebruik van één systeem, zoals Stekker 4, kan dit probleem verhelpen en zo de dienstverlening richting werkgevers verbeteren en eenduidiger maken.
De informatiebijeenkomsten over Stekker 4 zijn door de deelnemers met veel enthousiasme ontvangen. Treffend was de deelnemer die zich hardop afvroeg waarom eigenlijk niet alle gemeenten al gebruik maken van Stekker 4.

Tussenstand Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0

linkDoor de aanhoudende economische crisis komen veel jongeren niet aan het werk. Onder regie van het RPA-NHN is het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0 (AJW 2.0) ontwikkeld. Op basis van dit plan is € 700.000 vanuit het ministerie van SZW verkregen. Daarnaast is voor een bedrag van € 1,1 miljoen aan Europese subsidies (=link) aangevraagd om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken.

Doelgroep

Het AJW 2.0 richt zich in eerste instantie op jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Op 5 juni 2014 is besloten de middelen ook aan jongeren met een startkwalificatie beschikbaar te stellen.

Resultaten

Het project is gestart in oktober 2013. Inmiddels zijn meer dan 400 jongeren bemiddeld naar werk, met name uit de VSO/PRO doelgroep. Daarbij wordt voor een groot deel van de plaatsingen gebruik gemaakt van de Plaatsingsbonus, een subsidie voor werkgevers van maximaal € 2.000,- als zij een jongere in dienst nemen. Zie voor de resultaten het Dashboard AJW 2.0. (=link)

Middelen

Inmiddels worden naast de Plaatsingsbonus ook instrumenten als jobcoaching, sollicitatietrainingen en CV-scans ingezet om jongeren naar werk te bemiddelen. De kenmerken van deze aanpak zijn gebaseerd op het leveren van maatwerk, passend bij de jongere en de werkgever, gericht op maximaal resultaat.
Bij de uitvoering wordt aansluiting gezocht bij het 200-banenplan jeugdzorg (=link)   en de ArbeidsAdviesTeams.  (=link)