Einde Pilot, bedankt gemeente Stede Broec


De pilot, waarin oud leerlingen van de Praktijkschool Stede Broec voor de gemeente naar een baan of opleiding werden begeleid, stopt per 1 januari 2015.

Dan krijgt WerkSaam de regie in handen. We hopen dat we op termijn met WerkSaam tot een vergelijkbare samenwerking 
kunnen komen. 

Wij hebben de samenwerking met de gemeente Stede Broec zeer goed en leerzaam gevonden. We hebben in ieder geval voor een aantal leerlingen iets kunnen betekenen. De overleggen, contacten met elkaar waren positief, kortom het is, weliswaar een korte maar, een vruchtbare samenwerking gebleken, die helaas door invoering van de participatie wet moet stoppen.
We proberen tot die tijd andere 'middelen' te vinden, om de oud leerlingen te kunnen blijven helpen.
Zeker in een periode van grote veranderingen (zie hieronder in de nieuwsbrief) willen we, indien mogelijk, de problemen die hierdoor ontstaan blijven tackelen.

Update 25-11-14:  
Vanuit Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0 (RPA NHN) is de ruimte gevonden om de Pilot een doorstart te kunnen geven. We kunnen tot de hierboven beschreven samenwerking met Werksaam oud leerlingen ondersteunen die de weg naar een baan zelf niet kunnen vinden.