November 2014November
12/11 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
17/11 21/11 I.o.p. week. Ouder-kind-mentor gesprekken op school.

December 
10/12 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)Ouderavond klas 4 en 5 uitgesteld

In de jaarplanning die u als ouders en verzorgers toegestuurd hebt gekregen,
staat voor 27 November de ouderavond klas 4 en 5 gepland over het eindtraject. 
We gaan deze avond verplaatsen naar een later moment in het schooljaar.
Direct vóór die week bent u voor het IOP gesprek al op school geweest, voor een gesprek met de mentor en uw zoon of dochter. 
Uit de nieuwsbrief weet u waarschijnlijk over de grote veranderingen die met de Participatie wet vanaf 1 januari 2015 worden ingevoerd.
Op dit moment blijven er te veel zaken onduidelijk bij ons als school én bij veel van de uitvoerende en ondersteunende instanties. We hopen in februari / maart 2015 u meer duidelijkheid te kunnen geven over welke consequenties het een en ander voor uw kind en u gaat hebben.
U wordt natuurlijk ruim op tijd op de hoogte gesteld van de nieuw datum.
Peer ScheepersExtra geld naar werkbedrijf West-Friesland.

Minister trekt de knip.

West-Friesland – Alle 35 regionale Werkbedrijven krijgen voor de opstart van de Participatiewet een miljoen extra. Het geld moet ertoe leiden dat alle Werkbedrijven op tijd aan de slag kunnen met het aan het werk krijgen van mensen met een beperking. Dat heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) dinsdag bekendgemaakt.
Het tot nu beschikbare budget voor de Werkbedrijven komt pas na 1 januari, als de Participatiewet ingaat, beschikbaar. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had daarom bij Klijnsma aangedrongen op budget voor de aanloopperiode.

Het geld moet de samenwerking tussen het UWV, de regionale werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen vergemakkelijken. “Het succes van de Participatiewet valt of staat met een goede samenwerking in de regio”, verklaart Klijnsma. “Daarom wil ik in deze opstartfase extra ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken.”
In de Participatiewet worden de Wajong, Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening samengevoegd. Gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk of een andere vorm van maatschappelijke ondersteuning. Voor die begeleiding krijgen de gemeente één budget. De invoering van de nieuwe wet moet de komende jaren een structurele bezuiniging van veertig miljoen euro per jaar opleveren.

Toilet Rol Wisselen - Puber Instructional Video #1

Helaas in het engels, maar té instructief / leuk om u te onthouden .


Open hier
Dit is de ruwe versie van het beleidsplan voor de Participatiewet. Het beleidsplan is opgesteld door de 7 Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) en het SW-bedrijf Op/maat. Ondanks dat de Participatiewet inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer is vastgesteld, is er nog veel onduidelijk, zoals de financiën en de taken en bevoegdheden van het Werkbedrijf (zie ook paragraaf 2.1). Toch hebben we geprobeerd in dit stuk zoveel mogelijk te beschrijven hoe we in Westfriesland, met elkaar, de Participatiewet gaan uitvoeren.