Hoorn_gemeentelogo-Custom
Hoorn; Het college van B en W heeft besloten nog dit jaar 220.000 euro in te zetten om bijstandsklanten aan het werk te helpen. Door extra personele capaciteit en samenwerking met de uitzendbranche hoopt het college het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 100 te laten dalen. De kosten worden gedekt vanuit het bestaande participatiebudget.
Het aantal bijstandsklanten is in 2014 gestegen naar 1500. Door de recessie komen langdurig werklozen in de bijstand terecht. Nog voor het einde van dit jaar wil Hoorn een grote groep mensen aan het werk helpen en daarmee het klantenbestand met 100 laten dalen.
Maatregelen
Er komen tijdelijk extra casemanagers. Dit zijn de contactpersonen voor de mensen met een bijstandsuitkering die helpen bij het vinden van een baan. Daarvoor gebruiken zij een matchingssysteem waarin kandidaten en vacatures samen komen. Om dit systeem optimaal te benutten worden tijdelijk bijstandsklanten ingeschakeld als administratieve krachten. Ook worden er nieuwe afspraken gemaakt met uitzendorganisaties om mensen snel aan een baan te helpen.
Werkende stad
Een van de thema’s van dit college is een ‘werkende stad’. Het college wil dat Hoorn een stad is waarin iedereen actief kan deelnemen. Een van de acties die daarbij horen is extra inzet om mensen vanuit een uitkering naar werk te begeleiden.