Stagevergoeding nieuwe stijl

In de nieuwsbrief van juli hebben we gemeld dat Marja de Boer niet meer op school werkt in de stagevergoeding. Wat gaat er op dit vlak gebeuren?
De afgelopen twee jaar zijn de inkomsten vanuit de stagebedrijven flink teruggelopen. Veel bedrijven stoppen veel tijd en energie in onze stagiairs en vinden dat voldoende.
We willen echter proberen de stagevergoeding in aangepaste vorm overeind te houden.
We vinden het belangrijk, niet als "loon" maar als kleine tegemoetkoming / onkostenvergoeding.
We gaan er dit jaar alles aan doen om in "afgeslankte" vorm  de vergoeding uit te betalen.


Groep stage
  • De groepstage krijgt in december / januari een vergoeding uitbetaald, afhankelijk van het aantal keer dat je bent meegeweest. (dat kan varieren van €4,- tot €70,-)
  • De gewerkte dagen worden bijgehouden door de groepstage begeleiders.
  • Voor de periode van januari tot juli krijgen de groepstage leerlingen tegoedbonnen, besteedbaar in Otje of in de schoolwinkel. De groepstage leerlingen van vorig schooljaar hebben dit nog tegoed. Wanneer de bonnenboekjes klaar zijn krijgen de leerlingen ze samen met het groepstage certificaat uitgereikt.
individuele stagiaires:
  • De stagiairs leveren gewoon elke maand hun werkbriefjes in op school, er wordt gecontroleerd op aanwezigheid.
  • Je stagementor / begeleider helpt je verder wanneer er iets niet lukt of klopt.
  • De uitbetaling naar de stagiairs toe wordt 1x per 3 maanden (november / februari / mei / juli)
  • Dit wordt ongeveer €60,- bij 2 dagen stage per week tot €160,- bij 4 dagen stage per week, de vakanties worden  niet uitbetaald.