SportFair en SportMEE, Hoorn Zondag 21 september 11.00 – 16.00 uur


SportFair en SportMEE

De SportFair is een dag in een regio/gemeente waar mensen (jong en oud) kennis kunnen maken met veel bekende en onbekende sporten. Plaatselijke sportverenigingen demonstreren hun sport met een aantrekkelijk programma. Zien en meedoen is het motto, natuurlijk met de intentie om zo veel mogelijk mensen te laten sporten.
De SportFair is een sportfeestdag. Op de SportFair staat een uitgebreid programma voor alle leeftijdsgroepen en voor mensen met een beperking. Er zijn clinics, demonstraties en proeftrainingen waar iedereen aan mee kan doen.

Naast het sporten is er ook een sportboulevard, sportcafé, kinderdorp en een Urban hoek met straatsporten. Verder zijn er bijzondere demonstraties, dansprogramma’s en nog veel meer.
De SportFair is de ontmoetingsplek voor iedere sportliefhebber in de breedste zin van het woord.

Sport-MEE
MEE Noordwest-Holland en de stichting SportFair hebben de ambitie om bij iedere SportFair een Sport-MEE programma te organiseren. Hiervoor is een plan opgesteld. De ambitie is dat mensen met een beperking mee kunnen sporten of als vrijwilliger actief zijn bij sportverenigingen. Vanuit deze ambties wordt invulling gegeven aan een aantal activiteiten:

• Een aantal sportverenigingen wordt actief begeleid door consulenten van MEE. Hierbij wordt ook samengewerkt met lokale organisaties zoals Sportservice.
• Er wordt informatie gegeven aan sportverenigingen.
• Een of meerdere bijeenkomsten met sprekers en interactie
• Een sport-MEE tent wordt op de SportFairs gezet met een speciaal programma.
• Op de SportFairs zijn voorbeeldsporters aanwezig en worden sportverenigingen gestimuleerd demonstraties te geven.
• Op SportFairs worden mensen met een beperking en sportverenigingen met elkaar in contact gebracht.

Bovenstaande activiteiten worden uitgewerkt en afhankelijk van de medewerking van sportverenigingen en de beschikbaarheid van financiële middelen uitgevoerd.
SportFairs waarvoor een Sport-MEE programma wordt uitgewerkt:

Hoorn Zondag 21 september 11.00 – 16.00 uur
Op de website www.sportFair.nl ziet u informatie over de SPortFairs.