OktoberOktober
08/10 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
11/10 19/10 Herfstvakantie
November 
12/11 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
17/11 21/11 I.o.p. week. Ouder-kind-mentor gesprekken op school.
27/11 Ouderavond klas 4 en 5. Het eindtraject.