Na 10 september 2014 gelden de nieuwe regels voor Wajong.

 

Wat betekent de Participatiewet als u nog Wajong wilt aanvragen?
U kunt vanaf 2015 alleen nog een Wajong-uitkering aanvragen als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, en daardoor nooit meer kunt werken. UWV bepaalt dan of u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.
Heeft u volgens UWV mogelijkheden om te werken? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de Wajong. U kunt dan uw gemeente om hulp vragen bij studie of werk en inkomen.

Wordt u in 2014 18 jaar en wilt u Wajong aanvragen?
Wij nemen uw aanvraag nu nog gewoon in behandeling. Voor aanvragen die wij na 10 september 2014 ontvangen, gelden wel de nieuwe regels van de Participatiewet.

Aanvragen die wij na 10 september 2014 ontvangen
Als uw aanvraag voor Wajong na 10 september 2014 bij ons binnenkomt, nemen wij die nog gewoon in behandeling. Wij beoordelen uw situatie en bekijken allereerst of u mogelijkheden heeft om te werken. U kunt alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als u volgens ons volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dus als u geen mogelijkheden heeft om te werken.

Wet sociale werkvoorziening
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken.

Wat gaat er veranderen in de Wet sociale werkvoorziening?
Vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Aanvragen voor een WSW-indicatie die wij na 10 september 2014 ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling. U kunt misschien nog wel hulp bij uw opleiding of werk krijgen van de organisatie waarvan u uw uitkering krijgt (UWV of uw gemeente). Heeft u geen uitkering? Dan kunt u bij uw gemeente vragen om hulp.