Samenwerking Pro en VSO scholen beklonken

Wethouder Konijn (D66)van arbeidsmarktbeleid van de centrumgemeente Alkmaar, heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst met vereniging PrO-Werk ondertekend om de samenwerking met de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te bekrachtigen. Voor de groep jongeren die vanwege een handicap te kampen hebben met functiebeperkingen is het vaak niet mogelijk om zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt actief te zijn. PrO-Werk – vereniging van de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio - vergroot de aansluiting van kwetsbare leerlingen op de arbeidsmarkt door subsidiegeld in te zetten op stage-werkplekken, branchecursussen en een Leerwerkbedrijf. Vanaf de aankomende subsidieperiode is de gemeente Alkmaar verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag voor leerlingen van scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio. Dit is een nieuw vereiste vanuit de Europese regelgeving. Het subsidiebudget voor de eerste twee jaar (2014-2016) bedraagt voor de regio Noord-Holland Noord in totaal 2.281.000 euro. Dertig procent hiervan is bestemd voor de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 

Voorzitter J.J. Jaasma, wethouder Konijn en directeur J.A.M. Verwer tekenen samenwerkingsovereenkomst. Integraal arbeidsmarktbeleid in de regio De samenwerking tussen de scholen en de gemeenten is een volgende stap naar een integraal arbeidsmarktbeleid in de regio Noord Holland Noord. De regio werkt – onder voorzitterschap van de centrumgemeente Alkmaar – met de regionale partners gezamenlijk aan een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar mogelijkheden. Subsidie van ESF De nieuwe subsidieperiode van het Europees Sociaal Fonds (ESF) loopt van 2014 t/m 2020. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is door de EU in het leven geroepen om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. In Nederland richt ESF zich op het bevorderen van actieve inclusie, door middel van het vergroten van mogelijkheden tot arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De betrokken scholen die door PrO-Werk worden vertegenwoordigd: •Regiuscollege , Schagen •De Pijler, Den Helder •Focus, Heerhugowaard •De Viaan, Alkmaar •Praktijkschool Westfriesland, Hoorn, Stede Broec •De Spinaker, Alkmaar, Hoorn, Den Helder, Heerhugowaard •Linie College, Den Helder •De Alk, Alkmaar •De Stormvogel, Hoorn Naast de hierboven genoemde scholen zijn ook ROC Kop van Noord-Holland, Horizon College en Clusius College lid van vereniging PrO-Werk. Laatste wijziging: 12 augustus 2014