Nieuwe (IBAN) nummer van de oudercommissie

Beste ouders,
in de brief van de oudercommissie stond nog het oude rekeningnummer vermeld.
Dit is aangepast per 1 augustus 2014.
Het nieuwe nummer is: NL64 ABNA 0613294033
We zien uw betaling tegemoet.
Indien u de bijdrage al heeft overgemaakt, kunt u dit bericht als niet geschreven beschouwen.

Hartelijke groet,
M-C. Haaima
Penningmeester Oudercommissie

Voor de nieuwe leerlingen, ouders en geïnteresseerden in de herhaling