Media gebruik in het Praktijkonderwijs

ict als ondersteuning voor passend onderwijs
Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. We leiden leerlingen toe naar banen die misschien over een paar jaar niet meer bestaan, en banen die wij nu nog niet eens kennen. Het is moeilijk in te schatten, welke kennis, vaardigheden en attitudes onze toekomstige volwassenen nodig hebben. Duidelijk zichtbaar is wel de overgang van een industriële samenleving naar een netwerksamenleving (ook wel digitale tijdperk genoemd).
Als ict-coördinator tracht ik, kijkend naar bovenstaande, een duidelijke visie/strategie voor het praktijkonderwijs uit te zetten naar 2018, waarbij mediale hulpmiddelen ingezet worden ten behoeve van een individueel passend ontwikkeltraject.
Copyright © 2014 J.J.Görtzen -