Juni 2014


Juni 
02/06 20/06 Schoolverlaters - examengesprekken
09/06 Tweede Pinksterdag
11/06 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
20/06 Schoolverlaterdag. Aangepaste lessentabel. Stages gaan door.
25/06 27/06 Klas 1, 2 en 3 hebben activiteiten buiten de school.
30/06 Leerlingen zijn vrij. Vergader- en activiteitenweek
Juli 
01/07 04/07 Leerlingen zijn vrij. Vergader- en activiteitenweek.
05/07 17/08 Zomervakantie


Reminder: 

vakkenkeuze voor volgend schooljaar :
Vanuit de collega's komt het bericht door dat een deel van bovenbouw leerlingen hun vakkenkeuze formulier voor volgend schooljaar (nog) niet hebben ingeleverd. Wanneer we op dinsdag 10 juni nog niets hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je dezelfde vakken als dit schooljaar kiest.
Je keuze voor de Branche Opleidingen wordt eerst door je mentor en de praktijkdocent beoordeeld of je (al) kunt instromen!