PILOTS FUNCTIECREATIE IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Link
WIN-WIN SITUATIE IN HET ONDERWIJS

Voeren uw medewerkers ook werkzaamheden uit waar ze eigenlijk te hoog voor zijn opgeleid en die ze als minder uitdagend ervaren? Door eenvoudige taken af te splitsen, kunt u hoger geschoold personeel inzetten voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. De eenvoudige taken worden samengevoegd tot functies die geschikt zijn voor mensen die nu veelal buiten de arbeidsmarkt staan. Het werkplezier van uw medewerkers stijgt als ze zich meer kunnen richten op hun kerntaken en lager opgeleiden krijgen zo de kans om taken over te nemen die hen wel voldoende uitdaging en werkplezier bieden. Zo ontstaat een win-winsituatie, inhoudelijk èn financieel. Wilt u daar ook van profiteren? Doe dan mee aan de pilot functiecreatie.

Pilot: welke mogelijkheden zijn er in het onderwijs?
Medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen doorgaans ondersteunende taken in het primair onderwijs overnemen. Zo kan de docent zich meer richten op de eigen kerntaken waardoor hun werkplezier stijgt.
Lager opgeleiden krijgen een kans om taken over te nemen die hen wel voldoende uitdaging en werkplezier bieden. Zo ontstaat een win-winsituatie, inhoudelijk èn financieel.
Het Arbeidsmarktplatform PO en SBCM, het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening, starten daarom in 2014 met tien pilots functiecreatie.

Doel
  • Extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (400 banen per jaar in het primair onderwijs).
  • Met behulp van functiecreatie inzichtelijk maken welke taken op de scholen zich daar voor lenen.
  • Gedurende de pilot 20 plaatsingen realiseren en daarna de methodiek uitrollen.
  • Informatie en hulpmiddelen ontwikkelen waarmee scholen en SW-organisaties zelf aan de slag kunnen.
Doelgroep
Schoolbesturen in het primair onderwijs, schoolleiders en schoolteams.