Mei
Mei
01/05 05/05 Meivakantie
10/05 Plantenmarkt en fancy Fair
14/05 Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
29/05 31/05 Hemelvaartsvakantie
Juni
02/06 20/06 Schoolverlaters - examengesprekken
09/06 Tweede Pinksterdag