We stoppen na dit schooljaar met de MBO nivo 1 opleidingen

Het zat er al ruim een jaar aan te komen, 
We stelde het steeds uit omdat er toch weer leerlingen waren die erop rekende, of omdat er toch weer een ROC werd gevonden, onder wiens vlag we de lessen mochten aanbieden.
Schooljaar 14-15 starten de Entree opleidingen in het MBO onderwijs.
Het MBO diploma nivo1 komt te vervallen en rekenen en Nederlands op nivo 2F wordt ingevoerd.
Onze leerlingen kunnen ten hoogste nog een Entree certificering halen, zonder recht op doorstroming naar nivo 2. Maar ze missen op een ROC dan ook de begeleiding naar werk en de nazorg. We merken dat onze huidige MBO leerlingen al worstelen met nivo 1F.
We kiezen daarom om ons vanaf volgend schooljaar te gaan richten op (branche-) certificering.
Dus de certificaten die we zelf aanbieden in de lessen, aangevuld met haalbare officiële Branche certificaten. Daarin wordt de nadruk gelegd op dezelfde praktische vaardigheden als in de MBO opleidingen, maar zonder de 'molensteen' van taal en reken eisen.
Dit nieuws zal voor een aantal leerlingen en ouders als een teleurstelling komen.
De Praktijkschool WF locatie Hoorn blijft de opleidingen nog wel aanbieden, we gaan dus een ‘twee-sporen beleid’ volgen. We vinden het jammer maar staan achter dit besluit, we merken dat een schooljaar lang gedwongen zijn te werken aan lesstof boven je nivo, fnuikend is voor het gevoel eigenwaarde van onze leerlingen. Het schort hen niet aan motivatie of inzet, het is gewoon een stap te ver.

Open hier
In de bijlage vindt je een recente uitgave over de relevatie van het MBO voor het Pro. 

“Hoewel de examinering van de Entree nog niet vastligt, blijkt dat de panelleden vinden 
dat 2F voor de meeste PrO-leerlingen moeilijk te realiseren is. Zelfs 1F (het gemiddeld 
niveau aan het eind van de basisschool) is voor veel PrO-leerlingen lastig te realiseren. 
Geschat wordt dat hooguit 15% van de PrO-leerlingen een kans maakt om aan de 2Feis 
voor taal en rekenen (met goed onderwijs in de Entreeopleiding) te voldoen. De 
Entreeopleiding is drempelloos en daardoor blijft de route richting de arbeidsmarkt via 
de Entreeopleiding voor PrO-leerlingen open. De afweging is dan welke voordelen 
deze route boven de route via het volledig doorlopen van het PrO biedt? De panelleden 
wijzen erop dat wanneer PrO-leerlingen voor de Entreeopleiding-route kiezen dat zij 
mogelijk de stagebegeleiding van de laatste jaren van het PrO missen en de panelleden 
vinden dat de begeleiding vanuit het PrO veel geschikter is dan vanuit het MBO. Ook 
wordt aangegeven dat het civiele effect van een Entree-diploma misschien wel kleiner 
is dan dat van de certificaten die leerlingen via het PrO kunnen behalen. Het PrO be6 
dient een stabiele arbeidsmarkt van on- en licht geschoolde arbeid. Het is daarom niet 
de verwachting in het panel dat PrO-leerlingen met certificaten zullen worden verdrongen 
door Entree-gediplomeerden. Het lijkt daarom nodig dat het PrO zorgvuldig 
afweegt welke leerlingen richting de Entreeopleiding gaan. Alleen voor leerlingen die 
een goede kans maken om 2F voor taal en rekenen te realiseren lijkt dit zinvol.”