Voorjaars appMaart
26-3              Studiedag. Er is geen les, de stages gaan door.
April
09-4              Koffie inloop ochtend ( 10.30- 12.00 uur)
07-4   11-4    I.O.P. week. Ouder- kind - mentor gesprekken op school
16-4               Vakket pakket keuze avond klas 2 ( ouders en leerlingen)
18-4   05-5    Mei vakantie