Vakken kiezen!

Binnenkort komen de leerlingen met de ouders / verzorgers op school voor de IOP gesprekken ( zie onder) daarin wordt vooruitgekeken naar de wensen, mogelijkheden en keuzes voor volgend schooljaar.
De klassen twee krijgen een voorlichtingsavond rond de vakkenkeuzes, de aankomende 4e en 5e jaars leerlingen maken de keuze na de IOP gesprekken en leveren de keuze formulieren na de Mei vakantie weer in.
We hebben veel vakken en keuzes in de aanbieding, om daarover meer info te krijgen geven weer ook dit jaar weer een 'vakken-keuze reader' uit. Daarin staan alle vakken. In de nieuwsbrief komen de nieuwe mogelijkheden aan bod. De reader sturen we later digitaal rond als een "speciale uitgave" aan de leerlingen en ouders / verzorgers. Voor andere geïnteresseerden komt er dan ook een link in de volgende Nieuwsbrief (Mei).

 Het Individueel Ontwikkelingsplan.
Het IOP komt tot stand tijdens de gesprekken tussen de mentor en de leerling. Al coachend begeleidt de leraar de leerling bij het kiezen van (realistische en haalbare) doelen (toekomstig beroep) en het uitstippelen en bewandelen van de weg hiernaar toe.De leerling wordt op deze wijze medeverantwoordelijk voor de invulling van zijn eigen schoolloopbaan. Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit IOP. Zij worden aangemoedigd mee te denken over de doelen en de weg die voor hun kind nodig is om deze doelen (rond zelfredzaamheid, arbeidsintegratie en diplomering) te bereiken.
In de onderstaande film wordt het IOP uitgelegd op een Praktijkschool in Boxtel.