BGP Branche opleidingen Horeca

link
BGP is een stichting die in 1967 is opgericht onder auspiciën van het voormalige Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Het doel was en is het bevorderen van (bij)scholing op het gebied van voeding / eten en drinken.
Oorspronkelijk was de naam "Bijscholing Grootkeuken Personeel". Na enige tijd is dit gewijzigd in "Beroepsopleiding Grootkeuken Personeel". We gaan aankomend schooljaar (2014-15) beginnen met twee opleiding trajecten:

1. Assistent Voedingsverzorging

De cursus is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn als assistent in de keuken of broodkeuken van instellingen. Uitgangspunt bij deze opleiding is de basiskennis die aanwezig moet zijn bij het assisteren van het bereiden van verantwoordelijke en smakelijke maaltijden. Met de opgedane praktische kennis kan de Assistent Voedingsverzorging de verschillende taken die in zijn/haar pakket zitten op adequate wijze uitvoeren. Aan het eind van de cursus wordt een theoretische toets afgenomen waarna een certificaat verkregen wordt.
De opleiding is wat betref nivo vergelijkbaar met de nivo 1 MBO opleidingen, alleen zonder de verplichten taal en reken lessen. De theorie is evengoed pittig.
Programma:
 • Levensmiddelenleer
 • Voedingsleer
 • Menu- en receptenleer
 • Hygiëne / HACCP
 • Praktijk

2. Certificaat A Kookvaardigheid

is een praktisch cursus waarin de leerlingen keuken- , snij technieken leren. 
Daarnaast leert men andere praktische vaardigheden als:
 • kunnen werken / functioneren in een groep
 • Juiste wijze van voorbereiden van een praktijkles
 • Op correcte (hygiënische wijze kunnen werken
 • Op de juist wijze kunnen schoonmaken
 • Op de werkplek school/vuil en rauw / bereid gescheiden kunnen houden
 • Afwegen en werken volgens receptuur
 • Op de juiste wijze om kunnen gaan met gereedschappen.
Op termijn
We gaan op termijn werken aan een mogelijk uitbreiding van deze certificaten (B, C, D nivo)
daarnaast heeft het BGP ook de certificering als 
Afwasmedewerk(st)er
Bestemd voor alle medewerkers van zowel bedrijven als instellingen die afwas- en schoonmaakwerkzaamheden verrichten.
Doel van de cursus is het verkrijgen van basiskennis die aanwezig moet zijn voor het uitvoeren van afwas- en schoonmaakwerkzaamheden volgens de nieuwste hygiëne-richtlijnen.
Programma:
 • Werking van micro-organismen
 • Voorkomen van besmetting en vermeerdering
 • Hygiënisch handelen
 • Persoonlijke hygiëne
 • Reinigen en desinfecteren
 • Gevolgen van HACCP
 • Praktijkopdrachten, o.a. temperatuurmetingen