April
09/04             Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur) bij de Paardenklas, Owlish Fortress  (Grootslagweg 24 in Andijk)  ouders kunnen daar rechtstreeks naartoe.
07/04 11/04    I.O.P. week. Ouder-kind-mentor gesprekken op school.
16/04             Vakkenpakket-keuzeavond klas 2 (ouders én leerling)
18/04 30/04    Meivakantie (waarin Goede Vrijdag en Paas)
Mei 
01/05 05/05     Meivakantie
14/05              Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)


Koffieochtend 9 April a.s. in ' De Paardenklas '.

We zijn in de eerste klas dit schooljaar begonnen met de Paardenklas, leerlingen gaan naar The Owlish Fortress van onze collega Gertrude Uilenburg en krijgen daar de mogelijkheid te werken met de prachtige paarden. De insteek is niet paardenverzorging of manege klussen doen. Door te werken met en het vertrouwen te vinden in deze prachtige 'Cobs" leren de leerlingen iets over zichzelf. Nieuwsgierig geworden? Hieronder een link naar de site en uitleg over het waarom. U bent op 9 april om 10.30 uur van harte welkom bij de Owlish Fortress  (Grootslagweg 24)

Coaching met inzet van paarden
Het gebruik van een paard als coach is een zeer krachtig middel om eigen inzichten te krijgen. Een paard reageert in het hier en nu en kent geen vooroordelen. Een paard heeft een spiegelend vermogen. Dit betekent dat hij reageert op gedrag en handelen. Door opdrachten samen met een paard uit te voeren leer je ervaren wat het effect van gedrag en handelen heeft.
Zaken die op natuurlijk wijze aan de orde komen zijn: non-verbaal communiceren, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerken, relaties (regels, wetten, acties en reacties, signalen) en vertrouwen.
Paarden kunnen ons innerlijk raken, maar evengoed intimideren door hun kracht en grootte. Dit gegeven biedt de kans om op een natuurlijk manier je angst te overwinnen en je zelfvertrouwen te ontwikkelen.
  • De ondersteuning kan bestaan uit:
  • het onderzoeken van de huidige situatie;
  • het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden;
  • het stellen van doelen;
  • het nemen van actie om deze doelen te bereiken;
  • het wegnemen van weerstand.

Er wordt nadrukkelijk gezorgd voor optimale fysieke en emotionele veiligheid.
Ervaring met paarden is niet nodig.