Pilot Jobfinding met gemeente Stede Broec gaat van start!

Samen

De gemeente Stede Broec en de Praktijkschool Westfriesland locatie Stede Broec starten met een pilot waarbij jongeren door de Praktijkschool worden bemiddeld naar werk. Het gaat om kwetsbare oud-leerlingen die de weg naar werk en/of uitkering niet kunnen vinden. Zij worden door de gemeente en de Praktijkschool actief benaderd die hiervoor intensief samenwerken met het UWV. De resultaten worden gedeeld met de andere Westfriese gemeenten zodat meer maatwerk geleverd kan worden voor de begeleiding van deze jongeren. Ook andere Praktijkscholen hebben al belangstelling getoond voor dit project.

De gemeente Stede Broec en de Praktijkschool Westfriesland locatie Stede Broec delen de zorg voor de situatie van werkloze oud-leerlingen van de Praktijkschool zonder Wajong indicatie. Zij hebben geen extra ondersteuning in hun zoektocht naar werk. Na zes jaar economische crisis is het vinden of vasthouden van een baan voor hen een opgave geworden. Om te voorkomen dat deze jongeren het zoeken naar werk en ondersteuning opgeven hebben de Praktijkschool en de gemeente de handen ineen geslagen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met de ondernemers van Stede Broec.

Wethouder Lydia Groot:
 “De stagebegeleiders van de Praktijkschool hebben al zeer goede contacten met het lokale bedrijfsleven en zij kennen de kwaliteiten van de jongeren. Samen met extra inzet vanuit de gemeente moet het lukken deze jongeren weer aan de slag te krijgen. We mogen ze niet tussen de wal en het schip terecht laten komen.”

Feestelijke start
De samenwerking tussen de gemeente en de Praktijkschool wordt vastgelegd in een overeenkomst. 
Op woensdag 5 maart om 11.00 uur wordt de samenwerkingsovereenkomst feestelijk ondertekend door wethouder Lydia Groot en Peer Scheepers, uitstroomco√∂rdinator van de Praktijkschool West-Friesland locatie Stede Broec. 
Aansluitend is er een rondleiding in de 

Praktijkschool Westfriesland aan de 
Annie M.G. Schmidtweg 1
1613 MA, Grootebroek. 

Belangstellenden zijn welkom.
 
     Waarom?
  • De gemeenten hebben/krijgen voor bovenstaande doelgroep een regiefunctie.
  • De praktijkschool heeft kennis van arbeidstoeleiding.
  • De praktijkschool heeft kennis van het regionale bedrijfsleven.
  • De praktijkschool is participant in het regionaal Arbeids Advies Team, Oostelijk West-Friesland.
  • De praktijkschool doet al aan IRO ’s (individuele re-integratie opdrachten) en job coaching op verzoek van UWV door middel van de verenging Pro Werk.
  • De praktijkschool heeft kennis van arbeidsbelemmeringen en ‘kent’ de meeste werkloze 18 plussers.
  • De Praktijkschool is thuis in West-Friesland.
Het initiatief wordt ook op andere plekken enthousiast ontvangen, zo komt het Platform Praktijkonderwijs binnenkort op school op bezoek om o.a te kijken naar ons plan voor Jobfinding en hebben andere gemeenten in onze regio interesse getoond in dit Stede Broec's initiatief.