Maart22/02 - 02/03 Voorjaarsvakantie
Maart. 
12/03  Koffie-inloopochtend voor ouders. (10.30-12.00 uur)
12/03  Open Avond
26/03  Studiedag. Er is geen les. Stages gaan door.     

We hebben weer een bruisende periode achter de rug en er wordt veel gedaan en georganiseerd voor de komende tijd. Meer dan genoeg onderwerpen en projecten om de nieuwsbrief te vullen.
Wat staat er binnenkort op het programma? 
Natuurlijk de open avond op 12 maart a.s., we hopen weer op een grote opkomst van ouders, familie, bekenden en de buurt. En natuurlijk de oud leerlingen. 
Deze week is er een convenant ondertekend met Deen Supermarkten, waarmee Deen het belang van stagiairs van onze school onderstreept en daarmee de deuren van de winkel (nog) verder open zet. 
En natuurlijk de definitieve goedkeuring voor de Pilot met de Gemeente Stede Broec, waarin we samen met de gemeente een aantal werkeloze oud leerlingen oppakken en ondersteunen naar een baan.