passend onderwijs in de streek
Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Veel van de basisscholen in de Streek vallen onder het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit samenwerkingsverband zijn 16 schoolbesturen en 90 scholen vertegenwoordigd en deze beslaat de regio West-Friesland.