DEEN zorgt voor stageplaatsendhr. Boudewijn Deen
DEEN Supermarkten en de Praktijkschool Westfriesland sluiten een convenant met betrekking tot het aanbieden van stageplaatsen. De ervaring leert dat het vinden van een passende stageplek voor leerlingen erg lastig is. Leerlingen worden niet teruggebeld en merken dat bedrijven niet zitten te wachten op een stagiair. Een goede stageplek is voor elke student essentieel om ervoor te zorgen dat de geleerde theorie ook de praktijk wordt toegepast. Voor leerlingen van de Praktijkscholen (speciaal onderwijs) in Stedebroec en Hoorn is dit dan ook erg belangrijk.
DEEN wil de groep jongeren (met leer- en gedragsproblemen) net als iedereen behandelen en zal de leerlingen van het Praktijkonderwijs onder dezelfde voorwaarden stage laten lopen als de leerlingen uit het reguliere MBO-onderwijs. DEEN toont hiermee aan deze groep leerlingen serieus te nemen. Veel leerlingen hebben inmiddels via stage een arbeidsplaats verworven bij DEEN.

Stageplaatsen


De samenwerking tussen de Praktijkscholen en DEEN Supermarkten is al jaren uitstekend te noemen. Het goed begeleiden van leerlingen in een stage kan zelfs leiden tot een eerste bijbaan en in veel gevallen zelfs tot een reguliere baan. Door deze constructie wordt voorkomen dat deze jongeren aanspraak moeten maken op een eventuele uitkering. Het convenant is dan ook te beschouwen als een bevestiging van deze samenwerking. 
De Praktijkschool hoopt dat het convenant andere bedrijven zal aansporen stageplaatsen beschikbaar te stellen voor deze groep leerlingen.
Donderdag 20 februari is het convenant ondertekend  door dhr. Boudewijn Deen en mevr. Corrie Van Breenen, directeur Praktijkschool Westfriesland.