Bootsman Jim

Jim gaat op maandag naar het Leerwerkbedrijf Oostereiland (LWBO) Hoorn.(link)
Daar werkt hij samen met o.a. een aantal oud leerlingen aan boten en andere projecten.
Sven werkt bijvoorbeeld mee aan de Brandaris, samen met Marcel Mook, die ons team bijna 2 jaar heeft versterkt met zeemansverhalen en een hele rits aan projecten.

klik om te vergroten


Staatssecretaris Dekker beantwoordt vragen over praktijkonderwijs


Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs overhandigde onlangs een brief aan staatssecretaris Sander Dekker met zijn visie op de inpassing van praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs. In het gesprek dat hierover volgde legde de staatssecretaris uit op welke manier pro in passend onderwijs wordt ingepast: samenwerkingsverbanden zullen de ondersteuningstoewijzing van praktijkonderwijs gaan doen en worden verantwoordelijk voor het ondersteuningsbudget van praktijkonderwijs. Daarnaast beantwoordde hij belangrijke vragen die leven in het praktijkonderwijs, waarmee hij ook enkele misverstanden wegnam. 

internetconsultatie
Veel van de vragen die Dekker beantwoordde, kwamen ook naar voren uit de reacties op de internetconsultatie over de inpassing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs in passend onderwijs. Hierbij bedanken we iedereen die een reactie heeft ingediend.
De meeste reacties gingen over de positie van het pro en de overdracht van de ondersteuningsbekostiging voor pro naar de samenwerkingsverbanden. Een ander belangrijk aandachtspunt uit de consultatie is het moment waarop lwoo en pro wordt ingepast.

Antwoorden op vragen over (lwoo en) pro

Verliezen pro-scholen de helft van hun budget?
Nee. Een pro-school krijgt voor elke leerling die toelaatbaar is verklaard voor pro altijd de basisbekostiging én de ondersteuningsbekostiging rechtstreeks van DUO. Het samenwerkingsverband zit daar niet tussen.

Wordt het budget voor pro helemaal niet meer ingepast in passend onderwijs?
Het ondersteuningsbudget voor (lwoo en) pro wordt wel ingepast in passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor dit budget. Elk samenwerkingsverband krijgt een budget voor lichte ondersteuning. DUO maakt eerst de bekostiging voor alle pro- (en lwoo-) leerlingen over naar de scholen. Alles wat overblijft, maakt DUO over naar het samenwerkingsverband. Is er tekort, dan wordt dit verrekend met alle besturen in het samenwerkingsverband.

Mogen samenwerkingsverbanden zelf bepalen welk ondersteuningsbudget naar de pro-scholen gaat?
Nee. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt het ondersteuningsbudget dat een school ontvangt landelijk vast. Samenwerkingsverbanden kunnen het budget voor een (lwoo- of) pro-leerling dus niet veranderen.

Wordt er bezuinigd op lwoo en pro of op passend onderwijs?
Nee. De bezuiniging op het budget van samenwerkingsverbanden voor de inpassing van lwoo en pro is met de begrotingsafspraken voor 2014 teruggedraaid. Er wordt dus niet bezuinigd op passend onderwijs: niet op de samenwerkingsverbanden en niet op lwoo en pro.

Link: Lees meer over de inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs.
Link: Bekijk alle reacties op de internetconsultatie.


Noppes 

Hoorn – Met de huidige economische crisis en alle bijkomende gevolgen krijgen bedrijven als kringloopwinkels, voedsel- en kledingbanken het drukker dan druk. Onze collega’s van HoornTV hebben een reportage gemaakt van kringloopwinkel Noppes met diverse vestigingen in West-Friesland.