Bijstand wordt toch strenger

maandag 3 feb 2014
De oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn erin geslaagd een aantal maatregelen in de bijstand terug te draaien. Jonggehandicapten komen niet, zoals eerst de bedoeling was, in de bijstand als ze na herkeuring geen werk kunnen vinden. Ze houden hun Wajong-uitkering, maar die wordt met vijf procent gekort.
De maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden met een half jaar uitgesteld en pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden.

Daarmee is de kern van de plannen niet van tafel: de bijstand wordt strenger.
  • Bijstandgerechtigden zijn voortaan verplicht een tegenprestatie te leveren, werken voor een uitkering dus. Gemeenten mogen wel zelf bepalen hoe ze daarmee omgaan.
  • Het accepteren van passende arbeid wordt de standaard. De bijstandsgerechtigde moet daarvoor desnoods verhuizen.
  • Sollicitaties mogen niet belemmerd worden door onaangepaste kleding of gedrag.
  • Wie geen Nederlands spreekt, krijgt geen bijstand.
  • Wie zich niet aan de voorwaarden houdt, kan zijn uitkering voor drie maanden volledig kwijtraken.
  • De kostendelersnorm wordt ingevoerd. Als meer mensen in gezin een uitkering hebben, gaat elke uitkering omlaag.
De verzachtende maatregelen voor de jonggehandicapten gelden alleen voor de bestaande gevallen. Nieuwe Wajongers lopen nog steeds het risico dat ze in de bijstand terecht komen.
Staatssecretaris Klijnsma wil met alle maatregelen twee miljard euro bezuinigen.