Gevolgen van de Participatie wet voor burgers

Luuk Mallee presenteerde 10 januari in perscentrum Nieuwspoort de notitie “Gevolgen van de Participatiewet voor burgers” aan Tweede Kamerleden, journalisten en andere belangstellenden.
Op basis van zijn onderzoek trok Luuk drie belangrijke conclusies:
  • De Participatiewet heeft grote gevolgen voor jonggehandicapten, mensen in de sociale werkvoorziening en mensen met een bijstandsuitkering.
  • Het zal moeilijk worden om de afgesproken 125.000 extra banen voor mensen met een beperking te realiseren.
  • Gemeenten hebben er financieel belang bij om bepaalde klantgroepen met voorrang te helpen ten koste van andere klantgroepen.
Arbeidskansen van arbeidsgehandicapten verslechteren door de Participatiewet. Dat is de onthutsende conclusie uit het onderzoek van Regioplan 'Gevolgen Participatiewet voor burgers'. De Landelijke Cliëntenraad heeft samen met Ieder(in) en het Landelijk Platform GGZ vandaag de onderzoeksresultaten gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Mislukken
Om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen, moeten de baangaranties van werkgevers hun werk gaan doen. Dit, zo stelt Regioplan na een grondige analyse, gaat zeer waarschijnlijk mislukken. Arbeidsgehandicapten hebben vaak voorzieningen nodig, zoals aanpassingen op de werkplek of een jobcoach. Gemeenten moeten deze kosten betalen en zitten al in de financiële problemen. De voorzieningen zijn duur. Sommige groepen arbeidsgehandicapten worden daardoor te duur. De kans is groot dat de gemeente liever geld steekt in groepen die uiteindelijk geld opleveren.

Buiten de boot
Juist mensen die een beschutte werkplek (vaak werkzoekenden met een verstandelijke of psychische beperking) nodig hebben, degenen die niet meer dan 50% kunnen werken en arbeidsgehandicapten die samenwonen of bij ouders inwonen omdat ze veel zorg nodig hebben, vallen buiten de boot.
Daar komt bij dat een groot deel van de arbeidsgehandicapten niet valt onder de definitie voor de baangaranties. Dat zijn mensen die het minimumloon kunnen verdienen, maar wél een arbeidsbeperking hebben. Hoe pakt de Participatiewet uit? hier een aantal casussen.